Jak zrobić uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (SUT)?

Przy projektowaniu przyłącza (w szczególności kiedy przebiega one przez drogę publiczną) jest konieczne wykonanie uzgodnienia usytuowania tego przyłącza na tzw. naradzie koordynacyjnej SUT ( dawniej nazywało się to Uzgodnienie ZUD).

W celu uzyskania takiego uzgodnienia należy:
 1. Uzyskać mapę do projektu. Mapę przygotowuje geodeta uprawniony. Skontaktuj się z nami wykonamy to.
 2. Uzyskać Warunki techniczne przyłączenia do sieci wydane przez zarządzających daną siecią. Musisz udać się do właściwego zakładu zarządzającego siecią:
 3. Na mapie do projektu wrysować przebieg przyłącza. Wykonuje to projektant sieci. Lista wykonawców świadczących takie usługi.
 4. Obliczyć współrzędne punktów przebiegu sieci. Wykonuje to geodeta. Skontaktuj się z nami.
 5. Przeprowadzić uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci na naradzie koordynacyjnej. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek w z załącznikami w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.  Skontaktuj się z nami zrobimy to za ciebie. Do wniosku należy załączyć:
  • Mapę do projektu z wniesionym przez projektanta projektem przyłącza  - min. 2 szt.
  • Obliczone przez geodetę współrzędne usytuowania przyłącza
  • Warunki techniczne przyłączenia do sieci wydane przez zarządzających daną siecią
  • Decyzję gminy zezwalającą na zlokalizowanie sieci w drodze publicznej (o ile taka sytuacja ma miejsce)
 6. Po przeprowadzeniu dostaniesz odpis z przebiegu narady koordynacyjnej.