Wykonawcy z którymi współpracujemy: 

Projektanci - Architekci 

  • Aleksandra Kępka ul. Wołodyjowskiego 49c Stare Babice tel. 502-243-291  e-mail: biuro@okprojekt.com.pl  http://okprojekt.com.pl

Projektanci - sieci

  • Krystyna Szarlik Usługi projektowe sieci wod.-kan. tel. 22 7220574 ul. Przechodnia 12, Blizne Łaszczyńskiego - gmina Stare Babice
  • SanWatech Tomasz Wasilewski - usługi projektowe i wykonawstwo sieci wod.-kan., wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie, ul. Rawska 71A/84, 96-100 Skierniewice, email: sanwatech@o2.pl. tel. 784-416-724
  • Józef Pytel, ul.Świerszcza 100, 02-401 Warszawa tel. 663-449-070 e-mail: pytelj@op.p; projektant w zakresie sieci i przyłączy gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych;
  • Anna Chudzicka Instal-Net Technika Instalacyjno -sanitarna ul. Spokojna 20, 05-152 Cybulice Małe. tel. 501 752 845, 22 794 13 36 email: instal-net@wp.pl
  • Hanna Szustecka Usługi Projektowe, ul. Porzeczkowa, nr 20,  96-500 Sochaczew, tel. 46 862 42 10  e-mail: uphs@o2.pl; sporządzanie kompletnych projektów sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazociągów, instalacji gazowych, przyłączy wod-kan, operatów wodnoprawnych, oraz instalacji wewnętrznych;

Wykonawcy 

  • Eco-Work Michał Kos, przyłącza wodno – kanalizacyjne, przyłącza elektryczne oraz instalacje elektro-techniczne, prace ogólnobudowlane i remontowe tel. 730-003-003 / 604-455-733 email: biuro@eco-work.pl www.eco-work.pl ul. Pohulanka 53, 05-082 Stare Babice
Geolog

  • inż. Maciej Gajewski GEO-UDAR, tel. 781-801-71, email: kontakt@geo-udar.pl, www.geo-udar.pl ,ul. Warszawska 77B, 05-082 Lubiczów

Kominiarz

  • Janusz Tyczyński, Błonie Traugutta 6  tel. 607 090 381, e-mail: zuksc@interia.pl,
  • Zakład Usług Kominiarsko-Gazowniczych Wioletta Dębska, Mariusz Dębski , Pruszków ul. Mostowa 25  Tel: 602 273 298 lub 22 299 53 54 e-mail: kominiarzdebski@gmail.com